Kategori: ommido

ENHEDUANNA

Oldukça geçmişe gidelim…! Milattan önce 2300`ler… O dönemin şehirleri, çocukları, aileleri, evleri, meslekleri, insanların korkuları, sevinçleri, hisleri, soludukları hava ve mutlulukları nasıldı acaba? Yaşamlar nasıldı? …